TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM CHỮA CHÁY

Nhóm sản phẩm: Bơm chữa cháy

Tủ điều khiển bơm bù áp sử dụng trong các hệ thống bơm phòng cháy chữa cháy, bơm cứu hỏa

Mô tả chi tiết

TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM CHỮA CHÁY

Tủ điều khiển bơm bù áp được sử dụng để bơm duy trì áp lực trong hệ thống bơm phòng cháy để tránh bơm tuần hoàn của các bơm cứu hỏa chính.
Tủ điều khiển bơm jockey phù hợp với những tiêu chuẩn của Underwriters Laboratories, Inc.