Sony

CAMERA DOME HỒNG NGOẠI SONY

Các dòng camera quan sát dome hồng ngoại được dùng ốp trên trần nhà từ nhà cung cấp Sony với công nghệ Nhật Bản được sản xuất tại Việt Nam

CAMERA THÂN CHỐNG NGƯỢC SÁNG SONY

Các dòng camera quan sát thân thân chống ngược sáng từ nhà cung cấp Sony với công nghệ Nhật Bản được sản xuất tại Việt Nam

CAMERA THÂN HỒNG NGOẠI SONY

Các dòng camera quan sát thân hồng ngoại dùng ốp lên trần nhà từ nhà cung cấp Sony với công nghệ Nhật Bản được sản xuất tại Việt Nam

CAMERA DOME IP HỒNG NGOẠI SONY

Các dòng camera quan sát dome ip dạng hồng ngoại dùng ốp lên trần nhà từ nhà cung cấp Sony với công nghệ Nhật Bản được sản xuất tại Việt Nam

CAMERA IP SONY

Các dòng camera quan sát ip từ nhà cung cấp Sony được chia làm 2 dạng loại thường và loại không dây với công nghệ Nhật Bản được sản xuất tại Việt Nam

CAMERA IP HỒNG NGOẠI SONY

Các dòng camera quan sát ip loại hồng ngoại từ nhà cung cấp Sony với công nghệ Nhật Bản được sản xuất tại Việt Nam

CAMERA DOME IP SONY

Các dòng camera quan sát dome ip được ốp trên trần nhà từ nhà cung cấp Sony với công nghệ Nhật Bản được sản xuất tại Việt Nam