Thiết bị báo cháy thông thường

TRUNG TÂM BÁO CHÁY BOSCH

Các dòng trung tâm báo cháy loại 2 kênh 4 kênh và 8 kênh với mức điện áp hoạt động 24 VDC của nhà sản xuất BOSCH xuất xứ Mỹ

ĐẦU DÒ BÁO NHIỆT BOSCH

Loại đầu dò báo nhiệt với mức điện áp hoạt động 24 VDC của nhà sản xuất BOSCH xuất xứ Mỹ

ĐẦU DÒ BÁO GAS BOSCH

Loại đầu dò báo khí gas kết hợp báo khói với mức điện áp hoạt động 24 VDC của nhà sản xuất BOSCH xuất xứ Mỹ

ĐẦU DÒ BÁO KHÓI BOSCH

Dòng đầu dò báo khói dạng quang với mức Điện áp hoạt động 24VDC của nhà sản xuất BOSCH xuất xứ từ Mỹ

NÚT NHẤN KHẨN CẤP BOSCH

Dòng nút nhấn khẩn cấp dạng indoor và outdoor với mức Điện áp hoạt động 8.5-30 VDC của nhà sản xuất BOSCH xuất xứ từ Mỹ

CHUÔNG BÁO CHÁY BOSCH

Dòng chuông báo cháy với mức Điện áp hoạt động 9VDC đến 30VDC của nhà sản xuất BOSCH xuất xứ từ Mỹ

CÒI BÁO CHÁY BOSCH

Dòng còi báo cháy với mức Điện áp hoạt động 9VDC đến 30VDC của nhà sản xuất BOSCH xuất xứ từ Mỹ

ĐÈN BÁO CHÁY BOSCH

Dòng đèn báo cháy dạng nháy báo động với mức Điện áp hoạt động 24 VDC của nhà sản xuất BOSCH xuất xứ từ Mỹ

TRUNG TÂM BÁO CHÁY NETWORX

Các dòng trung tâm báo cháy 4 kênh và 8-192 kênh với mức điện áp hoạt động 230 VAC - 12 VDC của nhà sản xuất NETWORX xuất xứ Mỹ

ĐẦU BÁO KHÓI NETWORX

Các loại đầu dò báo khói dạng thông thường và hệ thống với mức điện áp hoạt động 12VDC của nhà sản xuất NETWORX xuất xứ Mỹ

ĐẦU BÁO NHIỆT DẠNG CẢM BIẾN NETWORX

Các loại đầu dò báo nhiệt dạng cảm biến với mức điện áp hoạt động 12VDC của nhà sản xuất NETWORX xuất xứ Mỹ

TRUNG TÂM BÁO CHÁY CHUNGMEI

Các loại trung tâm báo cháy 5/10 kênh, 15/20 kênh, 1 - 24 kênh của nhà sản xuất CHUNGMEI xuất xứ Đài Loanvới mức điện áp 24 VDC

ĐẦU BÁO KHÓI CHUNGMEI

Các dòng đầu báo khói kết hợp báo nhiệt của nhà sản xuất Chungmei xuất xứ Đài Loan mức điện áp 24VDC

ĐẦU BÁO NHIỆT CHUNGMEI

Các dòng đầu báo nhiệt hỗn hợp và đầu báo nhiệt cố định của nhà sản xuất Chungmei xuất xứ Đài Loan mức điện áp 24VDC

CHUÔNG BÁO CHÁY CHUNGMEI

Các dòng chuông báo cháy với điện áp 12-24 VDC của nhà sản xuất CHUNGMEI xuất xứ Đài Loan