GoldEye

CAMERA HỒNG NGOẠI GOLDEYE

Các dòng camera quan sát hồng ngoại của nhà sản xuất Goldeye xuất xứ từ Hàn Quốc chuyên về các loại camera và đầu ghi

CAMERA DOME HỒNG NGOẠI GOLDEYE

Các dòng camera quan sát dome hồng ngoại dạng ốp tường hay trần nhà của nhà sản xuất Goldeye xuất xứ từ Hàn Quốc chuyên về các loại camera và đầu ghi

CAMERA DOME GOLDEYE

Các dòng camera quan sát dome dạng ốp tường hay trần nhà của nhà sản xuất Goldeye xuất xứ từ Hàn Quốc chuyên về các loại camera và đầu ghi

CAMERA NGỤY TRANG GOLDEYE

Các dòng camera quan sát dạng ngụy trang của nhà sản xuất Goldeye xuất xứ từ Hàn Quốc chuyên về các loại camera và đầu ghi

CAMERA IP THÂN GOLDEYE

Các dòng camera quan sát IP thân của nhà sản xuất Goldeye xuất xứ từ Hàn Quốc chuyên về các loại camera và đầu ghi

CAMERA IP THÂN HỒNG NGOẠI GOLDEYE

Các dòng camera quan sát IP thân hồng ngoại chia làm 2 loại loại thường và loại mini của nhà sản xuất Goldeye xuất xứ từ Hàn Quốc

CAMERA IP HỒNG NGOẠI GOLDEYE

Các dòng camera quan sát bằng IP hồng ngoại của nhà sản xuất Goldeye xuất xứ từ Hàn Quốc

CAMERA IP DOME HỒNG NGOẠI GOLDEYE

Các dòng camera quan sát bằng IP dome hồng ngoại dùng cho áp trần của nhà sản xuất Goldeye xuất xứ từ Hàn Quốc