Samsung

CAMERA IP HỒNG NGOẠI LOẠI ZOOM SAMSUNG

Các dòng camera quan sát bằng ip hống ngoại loại zoom được từ nhà cung cấp Samsung với công nghệ được sản xuất ở Hàn Quốc

CAMERA IP SAMSUNG

Các dòng camera quan sát bằng ip từ nhà cung cấp Samsung với công nghệ được sản xuất ở Hàn Quốc