Vantech

CAMERA DOME HỒNG NGOẠI VANTECH

Các dòng camera quan sát dome hồng ngoại thường dùng cho ốp tường hay trần nhà sử dụng công nghệ Nhật Bản nhưng được sản xuất tại Việt Nam

CAMERA HỒNG NGOẠI CHỐNG THẤM NƯỚC VANTECH

Các dòng camera quan sát bằng hồng ngoại loại chống thấm nước sử dụng công nghệ Nhật Bản nhưng được sản xuất tại Việt Nam

CAMERA MÀU HỒNG NGOẠI VANTECH

Các dòng camera quan sát màu hồng ngoại sử dụng công nghệ Nhật Bản nhưng được sản xuất tại Việt Nam

CAMERA IP DOME HỒNG NGOẠI VANTECH

Các dòng camera quan sát bằng IP dome hồng ngoại thường dùng cho ốp tường hay trần nhà sử dụng công nghệ Nhật Bản nhưng được sản xuất tại Việt Nam

CAMERA THÂN HỒNG NGOẠI VANTECH

Các dòng camera quan sát thân hồng ngoại sử dụng công nghệ Nhật Bản nhưng được sản xuất tại Việt Nam

CAMERA IP HỒNG NGOẠI VANTECH

Các dòng camera quan sát bằng IP hồng ngoại sử dụng công nghệ Nhật Bản nhưng được sản xuất tại Việt Nam