TRỤ BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

Nhóm sản phẩm: Bơm chữa cháy

Trụ bơm nước hay phun nước chữa cháy được chia làm nhiều dạng khác nhau như dạng 2 họng 3 họng 4 họng dạng phun...

Mô tả chi tiết

TRỤ BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

Chi tiết các dòng sản phẩm trụ bơm nước chữa cháy với nhiều loại khác nhau như: loại 2 3 4 họng phun

MODEL:

TRỤ CHỮA CHÁY HAI HỌNG SRI

- Áp xuất làm việc (Br) : 15
- Chất liệu / Màu sắc : Sắt / Đỏ
- Kích thước (mm) : 100
- Nhà sản xuất : SRI
- Đầu ra (mm) : 2 x DN65
- Đầu vào (mm) : DN100

TRỤ CHỮA CHÁY BA HỌNG SRI

- Áp xuất làm việc (Br) : 15
- Kích thước (mm) : 150
- Nhà sản xuất : SRI
- Xuất xứ : Malaysia
- Đầu ra (mm) : 2xDN65 / 1xDN100
- Đầu vào (mm) : DN150 Table E / BS 10 Flange

TRỤ CHỮA CHÁY BỐN HỌNG SRI

- Đầu ra (mm) : 4xDN65
- Xuất xứ : Malaysia
- Nhà sản xuất : SRI
- Kích thước (mm) : 150
- Chất liệu / Màu sắc : Gang / đỏ
- Áp xuất làm việc (Br) : 20
- Đầu vào (mm) : DN150 Table E / BS 10 Flange