Servo Motor Yaskawa

  Công ty Ngân Anh Phát chúng tôi là nhà cung cấp chính hãng các dòng sản phẩm của khí nén Koganei xuất xứ Japan

 Công Ty Ngân Anh Phát chúng tôi là nhà cung cấp độc quyền các dòng sản phẩm servo motor, servo drives của nhà sản xuất Yaskawa như:


SGMAH Servomotors:
100 V, 1 - Pha: 30 W, 50 W, 100 W, 200 W
200 V, 1 - Pha: 30 W, 50 W, 100 W, 200 W, 400 W, 750 W
200 V, 3 - Pha: 750 W

SGMPH Servomotors
100 V, 1 - Pha: 100 W, 200 
200 V, 1 - Pha: 100 W, 200 W, 400 W, 750 W, 1.5 kW
200 V, 1 - Pha: 750 W, 1.5 

SGMGH Servomotors (1500min-1):
200 V, 3 - Pha: 450 W, 850 W, 1.3 kW, 1.8 kW, 2.9 kW, 4.4 kW, 5.5 kW, 7.5 kW, 11 kW, 15 kW
400 V, 3 - Pha: 450 W, 850 W, 1.3 kW, 1.8 kW, 2.9 kW, 4.4 kW, 5.5 kW, 7.5 kW, 11 kW, 15 kW

SGMGH Servomotors (1000min-1):
200 V, 3 - Pha: 300 W, 600 W, 900 W, 1.2 kW, 2.0 kW, 3.0 kW, 4.0 kW, 5.5 kW

SGMSH Servomotors:
200 V, 3 - Pha: 1.0 W, 1.5 kW, 2.0 kW, 3.0 kW, 4.0 kW, 5.0 kW
400 V, 3 - Pha: 1.0 W, 1.5 kW, 2.0 kW, 3.0 kW, 4.0 kW, 5.0 kW

SGMDH Servomotors:
200 V, 3 - Pha: 2.2 kW, 3.2 kW, 4.0 kW

SGMAS servo motor (tốc độ 3000 rpm )
+ 100 V Single-phase; 50 W, 100 W, 150 W, 200 W, 400 W
+ 200 V Single-phase; 50 W, 100 W, 150 W, 200 W, 400 W, 600 W, 750 W
+ 200 V Three-phase; 1.15 kW

SGMPS servo motor ( tốc độ 3000 rpm )
+ 100 V Single-phase; 100 W, 200 W, 400 W
+ 200 V Single-phase; 100 W, 200 W, 400 W, 750 W
+ 200 V Three-phase; 1.5 kW

SGMSS servo motor ( tốc độ 3000 rpm )
+ 200 V Three-phase; 1.0 kW, 1.5 kW, 2.0 kW, 2.5 kW, 3.0 kW, 4.0 kW, 5.0 kW

Servomotor: SJME
1P AC 200V -- 230V, 3000 min-1, 0,318Nm -- 2,39Nm, 100W -- 750W

Servo motor SGMAV, Servo motor SGMEV, Servo motor SGMGV, Servo motor SGMJV, Servo motor SGMSV
3 AC 230V, 3000min-1, 0,159Nm -- 2,39Nm, 50W -- 1.5kW
3 AC 400V, 1500min-1, 1,96Nm -- 28,4Nm, 0,3kW -- 15kW
3 AC 400V, 3000min-1, 0,637Nm -- 22,3Nm, 200kW -- 7kW

http://www.ngananhphat.com.vn/
Ad: D3 - Đường Đồng Khởi , KP3 , P.Tam Hòa ,TP.Biên Hòa -- Đồng Nai
Tel: (+84) 613 857 563 - Fax: (+84) 613 857 006
Email: sales@ngananhphat.com , info@ngananhphat.com

 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •