Servo motor Yaskawa info@ngananhphat.com

 Các dòng sản phẩm chính hãng servo motor Yaskawa email liên hệ info@ngananhphat.com được công ty chúng tôi 

Servo motor Yaskawa info@ngananhphat.com

Servo motor Yaskawa info@ngananhphat.com xuất xứ Japan. được công ty Ngân Anh Phát chúng tôi phân phối và cung cấp tại Việt Nam

 
SGMAS servo motor (tốc độ 3000 rpm )
+ 100 V Single-phase; 50 W, 100 W, 150 W, 200 W, 400 W
+ 200 V Single-phase; 50 W, 100 W, 150 W, 200 W, 400 W, 600 W, 750 W
+ 200 V Three-phase; 1.15
SGMPS servo motor ( tốc độ 3000 )
+ 100 V Single-phase; 100 W, 200 W, 400 W
+ 200 V Single-phase; 100 W, 200 W, 400 W, 750 W
+ 200 V Three-phase; 1.5 kW
SGMSS servo motor ( tốc độ 3000 rpm )
+ 200 V Three-phase; 1.0 kW, 1.5 kW, 2.0 kW, 2.5 kW, 3.0 kW, 4.0 kW, 5.0 kW
 
Model:
 
SJME-01AMB41
SJME-01AMB4C
SJME-02AMB41
SJME-02AMB4C
SJME-04AMB41
SJME-04AMB4C
SJME-08AMB41
SJME-08AMB4C