MÁY BƠM CHỮA CHÁY PENTAX

Nhóm sản phẩm: Bơm chữa cháy

Các dòng máy bơm chữa cháy Pentax dùng nhiều cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với tùy từng model khác nhau với nhiều công suất

Mô tả chi tiết

MÁY BƠM CHỮA CHÁY PENTAX

Chi tiết các dòng máy bơm chữa cháy từ nhà cung cấp PENTAX được chia làm nhiều loại khác nhau

MÁY BƠM CHỮA CHÁY PENTAX CM-40/350B

- Loại bơm: máy bơm liền trục
- Kiểu động cơ: động cơ điện
- Công suất: 11 kW
- Chiều cao hút: m
- Lưu lượng: 9 m3/h
- Sức hút tối đa: 8 m
- Áp suất tối đa: 74 bar
- kiểu bơm: trục ngang

MÁY BƠM CHỮA CHÁY PENTAX CM-40/350B

- Loại bơm: máy bơm liền trục
- Kiểu động cơ: động cơ điện
- Công suất: 11 kW
- Chiều cao hút: m
- Lưu lượng: 9 m3/h
- Sức hút tối đa: 8 m
- Áp suất tối đa: 74 bar
- kiểu bơm: trục ngang

MÁY BƠM CHỮA CHÁY PENTAX CM-65/160B

- Loại bơm: máy bơm liền trục
- Kiểu động cơ: động cơ điện
- Công suất: 11 kW
- Chiều cao hút: m
- Lưu lượng: 42 m3/h
- Sức hút tối đa: 35 m

MÁY BƠM CHỮA CHÁY PENTAX CM-65/250A

- Loại bơm: máy bơm liền trục
- Kiểu động cơ: động cơ điện
- Công suất: 37 kW
- Chiều cao hút: m
- Lưu lượng: 140 m3/h
- Sức hút tối đa: 5 m
- Áp suất tối đa: 89 bar
- kiểu bơm: trục ngang
- Máy bơm nước chữa cháy Pentax cho chung cư

MÁY BƠM CHỮA CHÁY PENTAX CM-80/160B

- Loại bơm: máy bơm áp lực
- Kiểu động cơ: động cơ điện
- Công suất: 18.5 kW
- Chiều cao hút: m
- Lưu lượng: 225 m3/h
- Sức hút tối đa: m
- Áp suất tối đa: 34 bar
- kiểu bơm: trục ngang
- Máy bơm nước chữa cháy dùng cho lâm nghiệp