CUỘN VÒI CHỮA CHÁY

Nhóm sản phẩm: Hệ thống chữa cháy

Cuộn vòi chữa cháy DN50 - DN65 với Áp suất cho phép là 17-50Br có Xuất xứ từ Đức

Mô tả chi tiết

CUỘN VÒI CHỮA CHÁY

Cuộn vòi chữa cháy của Đức

- Chiều dài (m) : 20
- Chất liệu / Màu sắc : Polyester Yarn / Trắng - Đỏ - Xanh - Đen - Vàng
- Áp xuất làm việc (Br) : 17-50
- Đường kính : DN50-DN65

Cuộn vòi chữa cháy của Korea

- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Chiều dài (m) : 20
- Chất liệu / Màu sắc : Polyester Yarn / Trắng
- Áp suất làm việc (Br) : 10-16
- Đường kính : DN50-DN60

Cuộn vòi chữa cháy của Japan

- Xuất xứ : Nhật
- Chiều dài (m) : 20
- Chất liệu / Màu sắc : Polyester Yarn / Trắng
- Áp xuất làm việc (Br) : 10-16
- Đường kính : DN50 - DN65

Cuộn vòi chữa cháy của China

- Xuất xứ : Trung Quốc
- Chiều dài (m) : 20
- Chất liệu / Màu sắc : Polyester Yarn / Trắng
- Áp xuất làm việc (Br) : 8-16
- Đường kính : DN50-DN65