BƠM CHỮA CHÁY PENTAX

Nhóm sản phẩm: Bơm chữa cháy

Những dòng sản phẩm bơm chữa cháy của nhà sản xuất PENTAX là dòng có công suất cực lớn và khả năng tự điều chỉnh hướng gió tự động

Mô tả chi tiết

BƠM CHỮA CHÁY PENTAX

Chi tiết các dòng bơm chữa cháy với công suất lớn từ nhà cung cấp PENTAX

BƠM CHỮA CHÁY PENTAX 15HP

- Kiểu động cơ: động cơ điện
- Ắc quy: kết nối với điện 3 pha
- Công suất: 11.2 kW
- Chiều cao hút: m
- Lưu lượng: m3/h
- Họng hút: DN75
- Họng đẩy: DN65
- Sức hút tối đa: 10 m
- Áp suất tối đa: bar
- kiểu bơm: trục ngang
- Kích thước: 65 mm
- Trọng lượng: 55 Kg

BƠM CHỮA CHÁY PENTAX 25HP

- Kiểu động cơ: động cơ điện
- Ắc quy: kết nối với điện 3 pha
- Công suất: 18.75 kW
- Chiều cao hút: m
- Lưu lượng: m3/h
- Họng hút: DN125
- Họng đẩy: DN65
- Sức hút tối đa: 12 m
- Áp suất tối đa: bar
- kiểu bơm: trục ngang
- Kích thước: mm
- Trọng lượng: 60 Kg

BƠM CHỮA CHÁY PENTAX 30HP

- Kiểu động cơ: động cơ điện
- Ắc quy: kết nối với điện 3 pha
- Công suất: 22.5 kW
- Chiều cao hút: m
- Lưu lượng: m3/h
- Họng hút: DN125
- Họng đẩy: DN65
- Sức hút tối đa: 12 m
- Áp suất tối đa: bar
- kiểu bơm: trục ngang
- Kích thước: mm
- Trọng lượng: 60 Kg

BƠM CHỮA CHÁY PENTAX 40HP

- Kiểu động cơ: động cơ điện
- Ắc quy: kết nối với điện 3 pha
- Công suất: 30 kW
- Chiều cao hút: m
- Lưu lượng: m3/h
- Họng hút: DN125
- Họng đẩy: DN75-DN65
- Sức hút tối đa: 20 m
- Áp suất tối đa: bar
- kiểu bơm: trục ngang
- Kích thước: mm
- Trọng lượng: 70 Kg

BƠM CHỮA CHÁY PENTAX 60HP

- Kiểu động cơ: động cơ điện
- Ắc quy: kết nối với điện 3 pha
- Công suất: 39 kW
- Chiều cao hút: m
- Lưu lượng: 150 m3/h
- Tốc độ vòng quay: 2700 v/p
- Họng hút: DN90
- Họng đẩy: DN76
- Sức hút tối đa: 20 m
- Áp suất tối đa: bar
- kiểu bơm: trục ngang