Hệ thống PCCC

CAMERA IP THÂN HỒNG NGOẠI GOLDEYE

Các dòng camera quan sát IP thân hồng ngoại chia làm 2 loại loại thường và loại mini của nhà sản xuất Goldeye xuất xứ từ Hàn Quốc

CAMERA IP HỒNG NGOẠI GOLDEYE

Các dòng camera quan sát bằng IP hồng ngoại của nhà sản xuất Goldeye xuất xứ từ Hàn Quốc

CAMERA IP DOME HỒNG NGOẠI GOLDEYE

Các dòng camera quan sát bằng IP dome hồng ngoại dùng cho áp trần của nhà sản xuất Goldeye xuất xứ từ Hàn Quốc

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HYUNDAI HAC-307H

Dòng sản phẩm nguyên bộ chuông cửa màn hình HAC-307H của nhà sản xuất HYUNDAI xuất xứ từ Hàn Quốc

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HYUNDAI HAC-161HF

Dòng sản phẩm nguyên bộ chuông cửa màn hình HAC-161HF của nhà sản xuất HYUNDAI xuất xứ từ Hàn Quốc

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HYUNDAI HAC-540

Dòng sản phẩm nguyên bộ chuông cửa màn hình HAC-540 của nhà sản xuất HYUNDAI xuất xứ từ Hàn Quốc

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HYUNDAI HAC-307N

Dòng sản phẩm nguyên bộ chuông cửa màn hình HAC-307N của nhà sản xuất HYUNDAI xuất xứ từ Hàn Quốc

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HYUNDAI HAC-300

Dòng sản phẩm nguyên bộ chuông cửa màn hình HAC-300 của nhà sản xuất HYUNDAI xuất xứ từ Hàn Quốc

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH HYUNDAI HAC-200

Dòng sản phẩm nguyên bộ chuông cửa màn hình HAC-200 của nhà sản xuất HYUNDAI xuất xứ từ Hàn Quốc

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH KENWEI KW-V4HPC

Dòng sản phẩm nguyên bộ chuông cửa màn hình loại không dây KW-V4HPC của nhà sản xuất KENWEI xuất xứ từ châu âu

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH KHÔNG DÂY KENWEI

Dòng sản phẩm nguyên bộ chuông cửa màn hình loại không dây KW-125C-W64 của nhà sản xuất KENWEI xuất xứ từ châu âu

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH KENWEI KW-123FC-W64

Dòng sản phẩm nguyên bộ chuông cửa màn hình KW-123FC-W64 của nhà sản xuất KENWEI xuất xứ từ châu âu

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH KENWEI KW-125C-W64

Dòng sản phẩm nguyên bộ chuông cửa màn hình KW-125C-W64 của nhà sản xuất KENWEI xuất xứ từ châu âu

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMPETITION MT-810C

Dòng sản phẩm nguyên bộ chuông cửa màn hình MT-810C của nhà sản xuất COMPETITION xuất xứ từ Trung Quốc

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH COMPETITION MT-337C

Dòng sản phẩm nguyên bộ chuông cửa màn hình MT-337C của nhà sản xuất COMPETITION xuất xứ từ Trung Quốc